لیبل وجلد سی دی

طراحی لیبل و جلد سی دی
۱۵۰٫۰۰۰ تومان

تاریخچه طراحی لیبل وچاپ لیبل
همانطور که مستحضر هستید ، به باور خیلی از افراد و جوامع ، چاپ یکی از بزرگترین اتفاق های زندگی انسان بوده است .

تاریخچه چاپ و طراحی لیبل باز میگردد به سالیان دورتر که انسان توانست دستگاه چاپ و بعد ها دستگاه طراحی لیبل را تولید و اختراع نماید .

طراحی لیبل ، سابقه و تاریخچه بسیار عظیم و گسترده ای دارد و سالیان بسیار درازی را افراد گوناگون صرف طراحی لیبل نموده اند .

شاید برایتان جالب باشد که بدانید امروزه طراحی لیبل چگونه است و توسط چه دستگاهی عملیات مربوط به چاپ لیبل انجام میشود ؟

تاریخچه دستگاه چاپ لیبل و یا تاریخچه چاپ لیبل باز میگردد به زمانی که مخترعین این دستگاه توانستند آن را تولید نموده و کارایی های آن را به مردم معرفی نمایند .

به دستگاهی که عمل چاپ لیبل را انجام میدهد در زبان انگلیسی ، اصطلاحا : Label Printer نیز گفته میشود .

در رابطه با نحوه کارکرد دستگاه چاپ لیبل نیز میبایست خدمتتان اعلام نماییم که این دستگاه چاپ لیبل ، یک پرینتر کامپیوتری میباشد که پس از اتصال به کامپیوتر قادر به انجام امور مربوط به چاپ خواهد بود .

البته در تاریخچه چاپ لیبل ، این روش و نحوه کارکرد ثبت نشده است و موارد مذکور در حال و زمان فعلی صدق میکند .

شایان ذکر است که بدانید ، لیبل در پرینتر های معمولی با پرینتر های چاپ لیبل تفاوت دارد و در دستگاه های چاپ لیبل نمیتوانید از لیبل های مهمولی استفاده نمایید ، چرا که در چاپ لیبل ، دستگاه میبایست یک سری مکانیزم خاص را در روند کاری خود قرار داده و نسبت به آن اقدام کند .